Verbeter patiënt contact

Service bieden aan patiënten is belangrijk. De virtuele doktersassistente is 24 uur 7 dagen per week online. Uw patiënten kunnen dus ook s'avonds en in het weekend terecht bij uw praktijk voor vertrouwd advies.

Triage in dialoogvorm

De kennis van de virtuele assistent is gebaseerd op de triage voor huisartsen. Deze is in dialoogvorm omgezet om een goed toestandsbeeld te krijgen van de patiënt in plaats van direct een advies of antwoord te willen geven. Waar nodig adviseert ze uiteraard om direct een afspraak te maken.

Géén diagnose

De assistent zal zoals het hoort, nooit een medische diagnose stellen en alleen adviserend optreden. Is een advies niet op zijn plaats, dan wordt er altijd doorverwezen naar het telefoonnummer van de praktijk of HAP.

Werkwijze

In samenwerking met huisartsen hebben wij een werkwijze ontwikkeld waarbij de virtuele doktersassistent de triage voor huisartsenzorg in dialoogvorm doorloopt met de patiënt. Op basis hiervan adviseert de virtuele assistent op een zo goed mogelijke wijze.

De kennis en kunde van de virtuele doktersassistent wordt voorafgaand aan de lancering uiteraard met u getoetst en indien dit nodig acht, aangepast. Wij zorgen ervoor dat deze kennis van de triage altijd up-to-date blijft en dat de algemene gespreksvorm, de zogenaamde ‘smalltalk’ past bij u en uw praktijk.

Installatie is eenvoudig en gaat als volgt:

Stap 1: Wij activeren in ons systeem de virtuele doktersassistent inclusief de triage voor huisartsen in dialoogvorm, met de naam en de avatar die u zelf kiest.


Stap 2: Aan de hand van een vragenlijst richten wij het karakter van de virtuele doktersassistent in zodat deze aansluit uw praktijk. Ook voegen we uw praktijk- en contactgegevens toe.


Stap 3: De virtuele assistent wordt door ons getest. Als de dialoog natuurlijk verloopt, kan deze door u getest worden.


Stap 4: Na het testen wordt de code aangeleverd waarmee de virtuele doktersassistent eenvoudig op uw website toegevoegd kan worden.


Stap 5: Zodra de TriageWijzer wordt bijgewerkt door de landelijke organisatie, worden deze aanpassingen ook verwerkt in uw virtuele doktersassistent.

Wat experts en patiënten zeggen over de Virtuele Doktersassistent

Met onze vriendelijke virtuele doktersassistente Bibi is mijn praktijk 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar en kunnen mijn patiënten altijd terecht voor zorgvragen en mijn praktijkgegevens.

Patiënten hebben vaak algemene vragen over gezondheid. Meestal kunnen deze gemakkelijk beantwoord worden. Deze vragen worden direct door mijn online assistent beantwoord, dit is voor de patiënten wel zo makkelijk en snel.

Ik kreeg laatst een patiënt aan de telefoon die vroeg naar Bibi.
Bibi? vroeg ik? Ja Bibi want daar had meneer al mee gesproken dus het leek hem handiger om weer met dezelfde assistente te spreken.

Ik was de Pil vergeten. Ik wilde niet gelijk naar m’n moeder of naar de dokter. Ik heb toen online aan de assistente gevraagd wat ik moest doen. Zij gaf een mooi rijtje waaruit ik kon kiezen hoeveel pillen ik vergeten was. Gelukkig was ik er maar eentje vergeten en was er niks aan de hand.

Wanneer ik klachten heb, wil ik een bezoek aan de huisarts nog weleens uitstellen. De chatbot was voor mij een uitkomst om toch anoniem wat informatie in te winnen over mijn klachten. Na het advies van de virtuele assistent om toch de huisarts te raadplegen, heb ik dat (gelukkig) toch maar gedaan.

Niet voor alle klachten wil je meteen de huisarts bellen. De digitale assistente heeft mij gerustgesteld en geholpen met praktisch advies, zonder dat ik de echte assistente hoefde lastig te vallen met een simpele vraag. Wel zo gemakkelijk zowel voor mij als mijn huisarts.

De virtuele doktersassistent beantwoordt alle vragen van uw patiënten. De assistent kan op interactieve wijze eerstelijnshulp bieden.